Форум
БОЗАЙНИЦИ
Бозайниците (Mammalia) са най-висшият клас гръбначни животни. Името идва от начина им на хранене на малките, бозаене - новородените индивиди получават от родителите си течност (мляко) с лесноусвоими хранителни и защитни съставки.
Гръбначната фауна е представена от 40 вида бозайници. България е на първо място в Европа по разнообразие на животински видове. Местообитанията и естествената среда, необходими за съществуването на много от тях, са разположени в границите на защитените територии в страната - единадестте природни папрка, трите национални парка, резервати идр.
Човекът със своята дейност е внесъл дълбоки изменения в разпространението на животните .
В Червената книга на България са вписани 19 бозайника :  златката, пъстрият пор, тюленът монах, кафявата мечка, видрата, дивата котка, някои в идове прилепи и други. Повечето от тях са сред обитателите на Природен парк "Българка".
ПЕПЕРУДИ
Пеперудите са може би най-чудните обитатели на природата. Освен интересния цикъл на развитие(пълна метаморфоза) възрастните насекоми заедно с цветните растения са скъпоценните камъчета в живата природа. С часове могат да се наблюдават чудните багри и форми които природата с неподражаемо въображение е създала.
Не вярваме да има човек който да не е бил очарован от цветното вълшебство с което ни омагьосват крилата на голяма част от летящите през цветните поляни пеперуди. В Европа се срещат над 440 вида дневни пеперуди, почти половината от тях (около 220) се срещат и у нас. Нощните пеперуди са също голяма група наброяваща над 3000 вида. Пеперуди могат да се срещнат обикновено от март до октомври, почти навсякъде от морското равнище до високите планински върхове. Въпреки че някои пеперуди са широко разпространени, областите в които други видове се срещат са изненадващо ограничени. Жизнения цикъл на пеперудите претърпява пълно превръщане(метаморфоза), минава през четири стадия; яйце, ларва(гъсеница), какавида(пашкул) и възрастно насекомо(имаго). Яйцата на всички видове пеперуди са малки но обикновено видими с невъоръжено око. При всеки вид те са със специфична форма, окраска и цвят. Ларвите или гъсениците ядат много и растат непрекъснато, това са основните им задачи да се хранят и да растат. Сменят еластичната си кожа обикновено около четири пъти. Ларвите също са уникални по форма, окраска и цвят, въпреки че често съществуват прилики между близките видове. Превръщането на подвижната гъсеница в неподвижна какавида е едно от големите чудеса в живата природа. При последната смяна, кожата на гъсеницата се разкъсва и разкрива лъскаво и мокро същество. След няколко часа, започват да се открояват характерните черти на какавидата - външния слой изсъхва и се втвърдява. Някои видове се обвиват в пашкул, какъвто е случая при копринената пеперуда а при други какавидата е гола. Чрез сложни процеси в какавидата се оформя възрастното насекомо. Когато е готов възрастния екземпляр, разтваря обвивката на какавидата и излиза и търси място за разгъване на крилете си. За около час крилата са много меки и отпуснати и тогава насекомото е особено уязвимо. След като крилата изсъхнат пеперудата е готова да излети и да започне да търси нектар или партньр. Единствената цел в живота на зрялата пеперуда е размножаването и. Повечето хора познават някои от най-често срещаните видове, но ако проявите по-голям интерес, ако посетите местообитания и райони и се научите да разпознавате една част от пеперудите пред вас ще се открие един красив и интересен нов свят – света на пеперудите.