Форум
Home →  Новини →  Предизвикателството "Моят разказ за гората"
09.04.2020
Предизвикателството "Моят разказ за гората"
     Гората-зеленото богатство на Земята        Един ден аз и моите приятели отидохме на пикник в гората.  Мъхът, цветята, листата ухаеха удивително. А дърветата изглеждаха  прекрасно.      Ние постелихме одеялото и започнахме да пипаме влажната трева, която беше светлозелена на цвят. Всеки извади храната, която носеше в своята раница, и започнахме да си разказваме различни истории.  Забавлявахме се много, но слънцето вече залязваше и трябваше да си тръгваме. Времето се изтъркули неусетно. Поехме, обнадеждени от чудните трепети този ден.      По пътя към дома ние продължихме с историите. В сърцата на всички се настани споменът за  хубавата зелена гора и се прокрадна надеждата, че някой ден отново ще се върнем тук!    Мануел Тихомиров Тасев - пети клас, град Плачковци