Форум
Home →  Новини
01.02.2017
УДЪЛЖАВА СЕ СРОКА НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГОРСКИ ИНСПЕКТОР"
УДЪЛЖАВА СЕ  СРОКА НА КОНКУРСА  ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГОРСКИ ИНСПЕКТОР"
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ София, бул. “Христо Ботев” № 55, п.код 1040, тел. централа 98511199, факс 981 37 36 О Б Я В Л Е Н И Е Директорът на ДПП «БЪЛГАРКА» Габрово със своя Заповед...
21.12.2016
ДПП "БЪЛГАРКА" ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
ДПП "БЪЛГАРКА" ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ Дирекция на Природен Парк „Българка“ гр. Габрово, ул. „Чардафон“ № 1, тел./факс: 066/808857, e-mail: dppbulgarka@abv.bg www.ppbulgarka.net На основание ПМС 129/26.06.2012 год., Закона за държавния...
20.12.2016
ДПП "БЪЛГАРКА" ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ГОРСКИ ИНСПЕКТОРИ
ДПП "БЪЛГАРКА" ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ГОРСКИ ИНСПЕКТОРИ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ...
05.12.2016
"Купи жива елха, помогни на дете"
"Купи жива елха, помогни на дете"
Северноцентрално предприятие – Габрово даде символичен старт на коледната благотворителна кампания, която Министерството на земеделието организира под надслов „Купи жива елхичка, помогни на дете”, която протича в партньорство с Дирекцията на Природен парк „Българка” и Община Габрово. В...
17.10.2016
Стотици екземпляри от два редки вида се завърнаха в природен парк Българка благодарение на WWF
Стотици екземпляри от два редки вида се завърнаха в природен парк Българка благодарение на WWF
Стотици екземпляри от видовете главоч (Cottus gobio) и балкански щипок (Sabanejewia balcanica) бяха разселени в река Паничарка на територията на природен парк „Българка“ от експерти от WWF. Тези видове са изчезнали от реката преди години, а днес, когато екологичното състояние на...
07.09.2016
Зарибяване в Природен парк "Българка"
Зарибяване в Природен парк "Българка"
ДПП "Българка" извършва серия от зарибявания в по-голямата част от планинските реки пресичащи защитената територия. Зарибителният материал е от Балканска пъстърва, закупен е от частно рибовъдно стопанство, а количеството му достига 3 000 броя пъстърва. Акцията по зарибяването е своеобразно продължение...