Форум
Home →  Други →  Профил на купувача →  Обществени поръчки
Покана от ДПП "Българка"
Пазарно проучване: Строително ремонтни работи в сграда "Занимателен детски център“, намираща се в гр. Габрово, ул. „Чардафон“ № 1, ет. -1 ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ на основание чл. 44 от ЗОП - "Пазарни консултации" Изх. № 176/ 17.06.2020г. ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ Уважаеми...
ДПП "Българка" обявява публична покана с предмет: „Външна интерпретативна среда около детски занимателен център- офис гр.Габрово; вертикална планировка, оформяне зелени площи за аклиматизация на растения, ограда и резервоар при репродуктивна база за редки и защитени видове растения- с.Поток, община Габрово” по проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Българка”
ДПП "Българка" обявява публична покана с предмет: „Външна интерпретативна среда около детски занимателен център- офис гр.Габрово; вертикална планировка, оформяне зелени площи за аклиматизация на растения, ограда и резервоар при репродуктивна база за редки и защитени видове растения- с.Поток, община Габрово” по проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Българка”
ДПП "Българка" обявява обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет „Външна интерпретативна среда около детски занимателен център- офис гр.Габрово; вертикална планировка, оформяне зелени площи за аклиматизация на растения, ограда и резервоар при репродуктивна база за...
ДПП "Българка" обявява публична покана с предмет: “Изработка, доставка и монтаж на 4 броя интерактивни информационни тотеми за външно ползване за ПП “ Българка””
ДПП "Българка" обявява публична покана с предмет: “Изработка, доставка и монтаж на 4 броя интерактивни информационни тотеми за външно ползване за ПП “ Българка””
ДПП "Българка" обявява публична покана с предмет: "Изработка, доставка и монтаж на 4 броя интерактивни информационни тотеми за външно ползване за ПП “ Българка”” в изпълнение на проект № DIR-5113326-8-102 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен...
ДПП "Българка" обявява обществена поръчка с предмет: „Изработване на мобилни образователни експозиции с три тематики, подходящи за обучение и представяне в училища, детски градини и други партниращи институции и на образователни ученически пакети за две възрастови групи и разработване, предпечат и печат на образователни книжки по 4 теми ” по проект ”Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Българка”
ДПП "Българка" обявява обществена поръчка с предмет:  „Изработване на мобилни образователни експозиции с три тематики, подходящи за обучение и представяне в училища, детски градини и други партниращи институции и на образователни ученически пакети за две възрастови групи и разработване, предпечат и печат на образователни книжки по 4 теми ” по проект ”Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Българка”
ДПП "Българка" обявява открита процедура за участие в обществена поръчка с предмет: „Изработване на мобилни образователни експозиции с три тематики, подходящи за обучение и представяне в училища, детски градини и други партниращи институции и на образователни ученически пакети за две...
ДПП "Българка" обявява обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за Организиране и провеждане на събития, както следва: Арт академия, ателиета на открито – „Да съхраним природата” и „Да използваме непотребното”, детски пленери – „Многообразието на нашата природа” и „Красотата на българската природа”, обучително занятие по живопис и писателство „Гората понякога”, работилница „Къщата на хляба – запознаване с традиционните в миналото, практики”, велопоходи, образователен модул „Орнитология”, образователен модул „Растения – местни, защитени, лечебни”, образователен модул „Туризъм”, представяне на защитената територия пред деца и групи от районите на другите паркове в България, „Да се върнем към корените на дедите ни” – връзката между коня и природата, уъркшоп „Планинските цветя”, „Приказният свят на гората – връзка, мит, легенди, предания и действителност”, обучения сред природата – екообразователни игри и преходи и хепънинг „Аватари на дървото”
ДПП "Българка" обявява обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за Организиране и провеждане на събития, както следва: Арт академия, ателиета на открито – „Да съхраним природата” и „Да използваме непотребното”, детски пленери – „Многообразието на нашата природа” и „Красотата на българската природа”, обучително занятие по живопис и писателство „Гората понякога”, работилница „Къщата на хляба – запознаване с традиционните в миналото, практики”, велопоходи, образователен модул „Орнитология”,  образователен модул „Растения – местни, защитени, лечебни”, образователен модул „Туризъм”, представяне на защитената територия пред деца и групи от районите на другите паркове в България,  „Да се върнем към корените на дедите ни” – връзката между коня и природата, уъркшоп „Планинските цветя”, „Приказният свят на гората – връзка, мит, легенди, предания и действителност”, обучения сред природата – екообразователни игри и преходи и хепънинг „Аватари на дървото”
ДПП "Българка" обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, а. 3, т. 2 от ЗОП с предмет с предмет: Избор на изпълнител за Организиране и провеждане на събития, както следва: Арт академия, ателиета на...
ДПП "Българка" обявява открита процедура с предмет: „Изработване на мобилна експозиция на билки в сандъче, ботаническо куфарче за изработка на хербарий, обучително куфарче „Разпознай частите на растенията”, обучителни комплекти „Младият изследовател”, кръстословица - тип табло и игра “Миграцията на птиците”, „Изработване на триизмерен макет на Централната част на Стара планина и защитената територия, Разработване и печат на луксозно издание и Изработване на интерактивни пакети в две възрастови групи, представящи защитената територия, защитените местности и природните забележителности в нея”
ДПП "Българка" обявява открита процедура с предмет: „Изработване на мобилна експозиция на билки в сандъче, ботаническо куфарче за изработка на хербарий, обучително куфарче „Разпознай частите на растенията”, обучителни комплекти „Младият изследовател”,  кръстословица - тип табло и игра “Миграцията на птиците”, „Изработване на триизмерен макет на Централната част на Стара планина и защитената територия, Разработване и печат на луксозно издание и Изработване на интерактивни пакети в две възрастови групи, представящи защитената територия, защитените местности и природните забележителности в нея”
ДПП "Българка" обявява открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, от Закона за обществените поръчки, с предмет: „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”, за „Изработване на мобилна експозиция на билки в сандъче, ботаническо куфарче за изработка на хербарий,...