Форум
Home →  Други →  Профил на купувача →  Обществени поръчки →  ДПП "Българка" обявява открита процедура...
ДПП "Българка" обявява открита процедура с предмет: „Изработване на мобилна експозиция на билки в сандъче, ботаническо куфарче за изработка на хербарий, обучително куфарче „Разпознай частите на растенията”, обучителни комплекти „Младият изследовател”, кръстословица - тип табло и игра “Миграцията на птиците”, „Изработване на триизмерен макет на Централната част на Стара планина и защитената територия, Разработване и печат на луксозно издание и Изработване на интерактивни пакети в две възрастови групи, представящи защитената територия, защитените местности и природните забележителности в нея”
ДПП "Българка" обявява открита процедура с предмет: „Изработване на мобилна експозиция на билки в сандъче, ботаническо куфарче за изработка на хербарий, обучително куфарче „Разпознай частите на растенията”, обучителни комплекти „Младият изследовател”,  кръстословица - тип табло и игра “Миграцията на птиците”, „Изработване на триизмерен макет на Централната част на Стара планина и защитената територия, Разработване и печат на луксозно издание и Изработване на интерактивни пакети в две възрастови групи, представящи защитената територия, защитените местности и природните забележителности в нея”
ДПП "Българка" обявява открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, от Закона за обществените поръчки, с предмет:
„Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”, за „Изработване на мобилна експозиция на билки в сандъче, ботаническо куфарче за изработка на хербарий, обучително куфарче „Разпознай частите на растенията”, обучителни комплекти „Младият изследовател”,  кръстословица - тип табло и игра “Миграцията на птиците”, „Изработване на триизмерен макет на Централната част на Стара планина и защитената територия, Разработване и печат на луксозно издание и Изработване на интерактивни пакети в две възрастови групи, представящи защитената територия, защитените местности и природните забележителности в нея".

Документацията за участие можете да намерите в прикачения файл: Документация по изпълнението на обществената поръчка:  
Дата на качване:  
21.01.2015 г. Документация за участие
26.02.2015 г. Съобщение
05.05.2015 г. Отваряне на оферти
11.05.2015 г. Протокол комисия
19.05.2015 г. Съобщение за отваряне на ценова оферта
25.05.2015 г. Протокол 3
25.05.2015 г. Решение
15.06.2015 г.  Договор
18.09.2015 г.  Информация за плащане
   
 
Публикувано на: 21.01.2015 14:17:28
Обратно