Форум
Home →  Други →  Профил на купувача →  Обществени поръчки →  ДПП "Българка" обявява обществена поръчка...
ДПП "Българка" обявява обществена поръчка с предмет: „Изработване на мобилни образователни експозиции с три тематики, подходящи за обучение и представяне в училища, детски градини и други партниращи институции и на образователни ученически пакети за две възрастови групи и разработване, предпечат и печат на образователни книжки по 4 теми ” по проект ”Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Българка”
ДПП "Българка" обявява обществена поръчка с предмет:  „Изработване на мобилни образователни експозиции с три тематики, подходящи за обучение и представяне в училища, детски градини и други партниращи институции и на образователни ученически пакети за две възрастови групи и разработване, предпечат и печат на образователни книжки по 4 теми ” по проект ”Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Българка”
ДПП "Българка" обявява открита процедура за участие в обществена поръчка с предмет: „Изработване на мобилни образователни експозиции с три тематики, подходящи за обучение и представяне в училища, детски градини и други партниращи институции и на образователни ученически пакети за две възрастови групи и разработване, предпечат и печат на образователни книжки по 4 теми ” по проект ”Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Българка”. Документацията по обществената поръчка се съдържа в следващата таблица:
 12.06.2015 г.                         Документация за участие       
 13.07.2015 г.                   Протокол 1
 22.07.2015 г.                   Протокол 2
 24.07.2015 г.                   Протокол 3
 28.07.2015 г.                   Решение
 10.08.2015 г.   Договор
 10.09.2015 г. Информация за плащане
   
Публикувано на: 12.06.2015 15:47:38
Обратно