Форум
Home →  Други →  Профил на купувача →  Обществени поръчки →  ДПП "Българка" обявява публична покана...
ДПП "Българка" обявява публична покана с предмет: „Външна интерпретативна среда около детски занимателен център- офис гр.Габрово; вертикална планировка, оформяне зелени площи за аклиматизация на растения, ограда и резервоар при репродуктивна база за редки и защитени видове растения- с.Поток, община Габрово” по проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Българка”
ДПП "Българка" обявява публична покана с предмет: „Външна интерпретативна среда около детски занимателен център- офис гр.Габрово; вертикална планировка, оформяне зелени площи за аклиматизация на растения, ограда и резервоар при репродуктивна база за редки и защитени видове растения- с.Поток, община Габрово” по проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Българка”
ДПП "Българка" обявява обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет Външна интерпретативна среда около детски занимателен център- офис гр.Габрово; вертикална планировка, оформяне зелени площи за аклиматизация на растения, ограда и резервоар при репродуктивна база за редки и защитени видове растения- с.Поток, община Габрово по проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Българка”. Документация по поръчката се съдържа в следващата таблица:  
Дата:  
09.08.2015 г.            Обявление в АОП и Документация
09.08.2015 г.      Образци
09.08.2015 г.      Заповед
17.08.2015 г.      Отговор на постъпило запитване
21.08.2015 г.      Протокол
24.08.2015 г.      Договор
 02.09.2015 г.  Анекс към договор
23.10.2015 г.  Информация за плащане
Публикувано на: 09.08.2015 18:48:20
Обратно