Форум
Home →  Новини →  Инициативи по проект "Приятели на...
28.10.2009
Инициативи по проект "Приятели на гората"
Инициативи по проект "Приятели на гората"
От 22 до 25.10.2009 г. 31 младежи от Национална Финансово-стопанска гимназия гр. София проведоха работна визита в гр. Трявна. Визитата е част от проекта “Приятели на гората”, който се реализира по Програма за младежки дейности 2008 - 2010 г. с финансовата подкрепа на Държавната агенция за младежта и спорта и партньорството на Дирекцията на Природен парк „Българка”.

Основната цел на проекта е запознаването на група млади хора с проблемите на гората и формиране на гражданска позиция у тях за възстановяването и опазването й. Проектът има за цел да изгради у тях добродетели, свързани с опазване на околната среда. Също така се цели и развиване на творческите умения на младежите, свързани с фотографирането на горските места с нарушено еко равновесие и формиране на практически умения по залесяване.

Предстои изработването на папки с информация за значението на гората и факторите, които я унищожават.

Бяха поставени две табели с надписи за опазване на гората в района на гр. Трявна. На 22.10.2009 г. от 14.00 ч. се проведе работна среща с еколога на община Трявна и експерт Даниела Тотева от природен парк „Българка”. На следващия ден беше организиран практикум по засаждане на 70 фиданки за залесяване на горичка на НФСГ. С помощта на експерти от парковата дирекция се заснеха горски места засегнати от различни фактори (изсичане, пожар, свлачища), а фотосите ще бъдат включени във фотоизложба и впоследствие подредени заедно с тези, отразяващи реализирането на проекта, в албуми. Участниците в проекта посетиха Даскаловата къщa в гр. Трявна, а след завръщането им в София и ще бъде организирана беседа в столичния Институт за гората.