Форум
Home →  Новини →  Представители на Световната банка в...
27.10.2009
Представители на Световната банка в парк "Българка"
Представители на Световната банка в парк "Българка"
Днес на посещение на природен парка „Българка” са четирима представители на Световната банка занимаващи се с проблемите на околната среда и горския сектор, заместник министър-председателят на Министерството на земеделието и храните - доц.  Георги Костов и експерти от агенцията. По време на посещението им бяха дискутирани въпросите свързани с устойчивото управление и стопанисване на парковата територия, опазването на растителното и животинско многообразие, екологичното образование, връзките с обществеността и финансирането на дейностите в парка.  По програма в следобедните часове гостите посетиха архитектурно-етнографския комплекс „Етъра”.