Форум
Home →  Новини
04.10.2010
Предложение за нови технологии в полза на застрашените видове
Предложение за нови технологии в полза на застрашените видове
„Отвъд митовете – новите технологии в полза на застрашените видове” е името на проекта, който разработи Дирекцията на Природен Парк „Българка, съвместно с още два природни парка - Русенски Лом и Рилски манастир, чиято идея е да се поставят фотокапани на подходящи места...
16.09.2010
СЪОБЩЕНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ
На 21 септември 2010г. в 11ч. в ДПП „Българка” ще се състои публичното отваряне на пликовете с предлаганата цена, подадени във връзка с открития конкурс с предмет: „Спиране на активната ерозия и биологичната рекултивация в района на с. Потока”, по проект ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МЕСТООБИТАНИЕ...
04.09.2010
Парк Българка отново спечели проект по Оперативна програма "Околна среда"
Парк Българка отново спечели проект по Оперативна програма "Околна среда"
Втори голям проект по Оперативна програма „Околна среда” бе одобрен...
04.09.2010
Природен парк "Българка" ще участва на международна среща в Талин
Природен парк "Българка" ще участва на международна среща в Талин
Мерките и дейностите, които извършва Дирекцията на Природен парк „Българка” за преодоляване на рискови ситуации – като свлачища, ерозия, обезлесяване и др. ще бъдат представени на международна среща в Талин, Естония от 7 до 10 септември. Общо 7 държави от ЕС ще обсъждат добрите...
31.08.2010
Приключи процедурата за подаване на оферти по НВМОП
Приключи процедурата за подаване на оферти по НВМОП
Двадесет строителни фирми проявиха интерес и закупиха документи за участие в открития конкурс с предмет: „Спиране на активната ерозия и биологичната рекултивация в района на с. Потока” по проекта „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МЕСТООБИТАНИЕ И БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПРИРОДЕН ПАРК „БЪЛГАРКА”. До определения срок седем...
27.06.2010
Пет млади нощни птици пристигнаха във волиерите на Потока
Пет млади нощни птици пристигнаха във волиерите на Потока
В 11.00 ч. На 25 юни на каменната кариера край Потока се събраха гостите дошли да „посрещнат” петте млади нощни птици, които бяха настанени в новоизградените волиери, по проекта, който Дирекцията на парк „Българка” изпълнява по Оперативна програма „Околна среда” – „Възстановяване...