Форум
Home →  Проекти →  Завършени проекти →  Възстановяване на типичния ландшафт и...
Възстановяване на типичния ландшафт и противоерозионно укрепване в района на с. Потока на територията на Природен парк "Българка"
Възстановяване на типичния ландшафт и противоерозионно укрепване в района на с. Потока на територията на Природен парк "Българка"
Източник на финансиране - Национален доверителен екофонд

Описание на дейностите:

Възстановяване на пилотна фаза от цялата стара каменна кариера. Изпълненият етап служи за база на последващо ландшафтно възстановяване и определяне на най-добрите и устойчиви мерки за спиране на ерозионните процеси и прихващане на засадената растителност. Направа на противоерозионни съоръжения – клейонажи, каменни прагчета, малки тераски с брегови плетчета. Поставяне на габиони в основата на големите ровини, а за стръмните откоси - стабилизиране посредством геомрежа. Впръскване на хидропосев и  залесяване на местни видове.

Обща стойност на проекта  - 44 344, 70 лв.