Форум
Home →  Туризъм →  Алтернативен туризъм
           “Зеленият туризъм”, екотуризмът или наричан още “природен туризъм” разкрива ново отношение към природната среда и към самия туризъм от страна на туристическите фирми и техните клиенти.
           Съществуват много схващания за този вид туризъм, както и много наименования – алтернативен, етичен, зелен, устойчив, туризъм ориентиран към природата, приспособен, отговорен, екотуризъм. Най-популярно е станало понятието екотуризъм. С него се обозначават редица туристически дейности, в които присъства уважението към природата като водещ мотив.
           Различните форми на алтернативен туризъм, които можете да практикувате на територията на Природен парк "Българка" са:
  •        Приключения и преходи със ски, снегоходки;
  •         Планинско и шосейно колело, конен туризъм, катерене, спелеология, делтапланеризъм;
  •         Пътувания с интерес към геология, орнитология, ботаника, наблюдение на диви животни;
  •         Пътуване с интерес към архитектура и археология;
  •         Посещение на манастири, оброчища и свещени места;
  •     Наблюдение и обучение в традиционни занаяти: бродерия, тъкачество, плетиво, керамика, дърворезба, леене на чанове и направа на музикални инструменти;
  •         Селски и винен туризъм;
  •         Пътувания запознаващи с традиционния български календар и кухня.
              Основна предпоставка за развитието на екотуризма на територията на една държава е системата от защитени от закона територии – природни резервати, национални и природни паркове – с ясно определен статут и правна защита.
              Екотуризмът се стреми във всички случаи да постигне резултати на устойчиво развитие. Силната ориентация на екотуризма към принципите, ръководните насоки и сертифицирането, основани на стандартите на устойчивостта, му отрежда специално място в сферата на туризма.
Търсенето и практикуването на екотуризма се засилва с всяка изминала година. Той е част от нарастващата пазарна ниша на туристическия отрасъл в нашия район.