Международната изложба „Природа, лов, риболов” ще бъде открита на 22 март

iag

Международна изложба „Природа, лов, риболов” ще бъде открита на 22 март, сряда, в 11.30 часа в Международния панаир Пловдив.  

За 27 път изложението се провежда под егидата на Министерството на земеделието и в партньорство с Изпълнителната агенция по горите, държавните горски предприятия и Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“.

Посетителите ще могат да разгледат в Палата №3 на Панаира щанда на държавните горски предприятия, Изпълнителна агенция по горите, природните паркове, горски семеконтролни и лесозащитни станции.

Ще бъде представена 8-та Национална трофейна изложба на паднали дивечови рога. Експозицията, както и фотоизложбата „Мигове от Дивия свят“ ще могат да се видят в Палата №7 и са отворени за посетители до 9 април.

 

 

По време на изложението, което ще продължи до 26 март, са предвидени различни мероприятия. На подрастващите е посветена цяла поредица от занимания по горска педагогика. Парковите пространства на Международен панаир Пловдив ще се превърнат в естествени декори за обучителната програма на деца и ученици. За втори път ще се проведе инициативата „Горичка в количка“, в която деца от пловдивски училища ще опознават по забавен начин горския свят. В специално „Горско училище“ те ще се учат да разпознават дивечови следи и звуци, да се ориентират в гората и да я пазят от пожари.

ПП "БЪЛГАРКА"

logo

dpp qr

5300 Габрово
ул. "Чардафон" № 1

Телефон:
066 80 88 57

e-mail:
dppbulgarka@abv.bg

 

Защита на личните данни

Управление на бисквитките